Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تهیه روغن ترمز سنتتیک با فرمت PDF با ظرفیت 3000 تن

100,000ريال

طرح مطالعات و امکان سنجی تولید روغن پالم (روغن هسته خرما) با فرمت PDF با ظرفیت 1000 تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد روشنائي گاز سوز با فرمت PDF با ظرفیت 247 هزار عدد در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی مقدماتی روبان بافی با فرمت PDF با ظرفیت 6000 متر

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید اولیه رنگ های متال کمپلکس با فرمت PDF با ظرفیت 3000 تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید رنگ عایق حرارتی براي کاربردهاي ساختمانی با گویچه هاي شیشه اي نانویی با فرمت PDF با ظرفیت 150 تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید رنگهای طبیعی از ضایعات کنستانتره انار جهت رنگ آمیزی چرمهای طبیعی با فرمت PDF با ظرفیت 1500 تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد رنگهاي صنعتي با فرمت PDF با ظرفیت 3000 تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید رنگهاي سرامیکی با فرمت PDF با ظرفیت 500 تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد رنگ دريایی با فرمتPDF با ظرفیت 300تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید رنگدانه اکسید آهن با فرمتPDF با ظرفیت 1000تن

100,000ريال

طرح توجیجی و مطالعات امکان سنجی تولید رنگ های پودری با فرمت PDF با ظرفیت 500 تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید رنگهای پودری (الکترواستاتیک) بافرمت PDF با ظرفیت 3000 تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید رنگ پایه آبی با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید رنگهای بر پایه آب با فرمت PDF با ظرفیت 3000 تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید رنگ های الکتروفورز با ظرفیت 3000 تن

100,000ريال

طرح توجیهی ومطالعات امکان سنجی تولید رنگ اتومبیل با فرمت PDF با ظرفیت 1000 تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید رزين و چسب اوره فرمالدهيد با فرمتPDF با ظرفیت 1000تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید رزین های نفتی C5 آلیفاتیک با فرمتPDF با ظرفیت 230هزار تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید رزین پلی استر غیر اشباع (2) با فرمتPDF با ظرفیت 25000تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید رزین پلی استر غیر اشباع با فرمتPDF با ظرفیت تولیدی 1000تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید رادياتور فولادی با فرمتPDF با ظرفیت 36 هزار متر مربع در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید رادياتور آلومينيومی با فرمتPDF با ظرفیت 104 هزار پره در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید رادیاتور آلومینیمی با فرمتWORD با ظرفیت 113400 قطعه

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید دی اکسیدکربن با فرمتPDFبا ظرفیت 6000تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی دوشاخه و سرپيچ با فرمتPDFبا ظرفیت 600 هزار عدد

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید دوشاخه جلو دوچرخه با فرمتPDFبا ظرفیت80هزار عدد در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید دندریمرها (درخت سان ها)مورد مصرف در صنایع آرایشی و رنگرزی منسوجات با ظرفیت 260تن با فرمتPDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید دکل ها و پایه های کامپوزیتی تابلوها در بزرگراهها و اتوبانها با فرمتPDFبا ظرفیت 1000تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید دکل های کامپوزیتی تلسکوپی برای توزیع برق با فرمتPDFبا ظرفیت 4200تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید دستمال مرطوب با فرمتPDFبا ظرفیت 12000تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید دستمال کاغذی با فرمتPDFبا ظرفیت تولید 3000تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب بالای آلودگی در نانو حفره های دستمال با فرمتPDFبا ظرفیت تولیدی 1میلیون مترمربع

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی دستمال شستشو با فرمتPDFبا ظرفیت 600000000 عدد

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید دستمال شستشو با فرمتWORDبا ظرفیت 4000000 یارد

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید دستگاههای نوآور آتش نشانی با فرمتPDF با ظرفیت 50هزار دستگاه

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید دستگاه قرینه تراش با فرمتPDFبا ظرفیت 12 عدد در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد دستگاه شستشوی با استفاده از يخ خشک با فرمتPDF با ظرفیت 300 دستگاه در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید دستگاه لپینگ پرتابل با فرمتPDF با ظرفیت 12 دستگاه

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید دستگاه تست گاورنر و اکچوایتور با فرمتPDFبا ظرفیت 10 دستگاه

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی دستگاه پخت نوری با فرمتPDFبا ظرفیت 10هزار دستگاه

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید دستكش چرمی با فرمتPDFبا ظرفیت 70هزار جفت در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید دستکش پنبه ای با فرمتPDFبا ظرفیت 500000 جفت

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید دریل برقی خانگی به صورت WORDبا ظرفیت تولیدی 10هزار عدد

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید دریچه منهول با قابلیت تنظیم ارتفاع و زاویه با فرمتPDFبا ظرفیت 12عدد در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید درزگیرهای سیلیکونی با فرمتPDFبا ظرفیت 500تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی درخشان کننده های نوری (Glow in Dark) با فرمتPDFبا ظرفیت 100تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید درخت سیم با فرمتPDFبا ظرفیت 600تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید دربPET با فرمتPDFبا ظرفیت 1000تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پودر لاستیک از ضایعات لاستیک(3) بافرمتPDFبا ظرفیت 6000تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پودر لاستیک از ضایعات لاستیک(2) با فرمتPDFبا ظرفیت 200هزار تن لاستیک

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پودر لاستیک با فرمتPDFبا ظرفیت 14400تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی چاپ صنعتی با فرمتPDFبا ظرفیت 500تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد پودر كلر و گاز كلر با فرمتPDFبا ظرفیت 10هزار تن در سال تولید کلر

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پوشاک زمستانی با فرمتPDFبا ظرفیت 110هزار عدد (45تن)

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پوشاک خود تمیزشونده با فرمتPDF با ظرفیت 800هزار عدد

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پوشاک (پیراهن مردانه) با فرمتPDFبا ظرفیت 100 هزار عدد

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پوسته سیلندر خودرو با فرمتPDF با ظرفیت 10هزار دستگاه در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی دستگاه چاپگر عريض با فرمتPDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید انواع جوراب با فرمتPDFبا ظرفیت 261000جین

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید داربست های نانوساختار پلیمری با فرمتPDF با ظرفیت 500هزار عدد

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات المکان سنجی تولیدخودکار معمولی با فرمتPDFبا ظرفیت 85تن معادل 12,5 میلیون عدد

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد خودكار شش گوش با فرمتPDFبا ظرفیت 85تن معادل ١٢,٥ ميليون عدد

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید خودتراش پلاستيكی با فرمت PDF با ظرفیت 1میلیون عدد

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید انواع خمیر جهت تولید کاغذ با فرمتPDFبا ظرفیت3570تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید خامه رنگرزی شده با فرمتPDF با ظرفیت 1400تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید حوله و پارچه حوله ای با فرمتPDF با ظرفیت 1میلیون مترمربع

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد انواع حصير از پلی اتیلن (PE)و پروپیلن(PP)با فرمتPDF با ظرفیت 3000تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید چینی بهداشتی (1)با فرمتPDF ظرفیت 12هزار تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید چینی بهداشتی با فرمتPDF با ظرفیت 800تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید چوب خشک کنی صنعتی با فرمتPDF با ظرفیت 7500مترمکعب

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی چشم الكترونيک با فرمتPDF با اشتغالزایی 20نفر

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید چسب سنگ با فرمتPDF با ظرفیت 1000تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی چسب درزگير اکريليک با فرمتPDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید چسب چوب با فرمتPDF با ظرفیت 7000تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید چسب پی وی سی با فرمتPDF با ظرفیت 1200تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید چرم مصنوعی با روش تر و خشک با فرمتPDF با ظرفیت 6300تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید چرم سبک و سنگین با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید چرم از کراست با فرمتPDF با ظرفیت 400هزار فوت مربع

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید چرخ و محور واگن با فرمتPDF با ظرفیت 700عدد در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید انواع چرخهای دوزندگی صنعتی با فرمتPDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی چربی گیرهای صنعتی با فرمتPDF با ظرفیت 700تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید چراغ های خیابانی با فرمتWORD با ظرفیت 30هزار عدد در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید چراغ قوه پلاستيکی با فرمتPDF با ظرفیت 400هزار عدد در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی چراغ روشنايی پارک با فرمتPDF ظرفیت 100هزار عدد در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید چراغ خيابانی با فرمت PDF با ظرفیت 24هزار عدد در سال

200,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی چراغ جلوی206با فرمت WORD

200,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد چتر با فرمتWORD با ظرفیت 400هزار عدد در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی جاسیگاری و جارادیو پژو 405 و RD با فرمتPDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید تسمه پروانه با فرمت WORD با ظرفیت 850 تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد تسمه پروانه (2) با فرمتPDF با ظرفیت 400تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید تسمه پروانه (1) با فرمتPDF با ظرفیت 1000تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تسمه نقاله سیم دار با فرمت PDF با ظرفیت 2000تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید ترموستات الکترونیکی به صورت WORD با ظرفیت 20هزار عدد

200,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد پيچ چوب و پيچ خودکار به صورتWORDبه ترتيب ٩٠و ٥,١٧٧ تن در سال

200,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد تيوب آلومينيومی با فرمتWORD

200,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید تیغ ازه دیسکی به صوررت WORD با ظرفیت 104تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید PVC (پی وی سی)با فرمت PDF با ظرفیت 944هزار تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید دستگاه تلفن رومیزی به صورت WORD با ظرفیت 20هزار عدد

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید توربو موتور دوار چهار زمانه با فرمتPDF با ظرفیت 3000عدد در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید تکسون از ضايعات چرم با فرمت PDFبا ظرفیت 2000تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تصفیه روغن موتور با فرمت PDF با ظرفیت 1.620.000لیتر در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید تیر بتنی برق با فرمتPDFبا ظرفیت 6000 اصله در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تونر چاپگر با فرمت PDF با ظرفیت 1000تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید تنگستن با فرمت PDF با ظرفیت 315تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید توری فلزی با فرمت PDF با ظرفیت 1950تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید توری پشه بند با فرمت PDF با ظرفیت 455400متر

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید توربین بادی با فرمت PDF با ظرفیت 400(284مگاوات)در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تورماهیگیری با فرمتPDF با ظرفیت 618تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید جوراب معطر با فناوری نانو با فرمت PDF با اشتغالزایی 67نفر

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالات امکان سنجی جداسازی گازهای آلاینده با استفاده از سیلیکون با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید تریکو کشباف با فرمت PDF با ظرفیت 125تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی طراحی و تولید انواع تریکو با فرمت PDF با ظرفیت 125تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی ترمینالهای الکتریکی با فرمت PDFبا ظرفیت 100هزار عدد

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد پيگمنت ها و رنگدانه ها با فرمت PDF با ظرفیت 1000تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی پیگمنت اکسید آهن با فرمت PDF با ظرفیت پیشنهادی 10هزار تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی پیستون خودرو به روش ریخته گری SLC با فرمت PDF با ظرفیت 1میلیون قطعه در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پیچ و مهره های استلنس استیل با فرمت PDF با ظرفیت 1000تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پوشش های کامپوزیت صنعتی با فرمت PDF با ظرفیت 1000تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی پوشش زخم با غشای نانوالیاف با فرمت PDF با ظرفیت 6500هزار عدد

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی پوشش دهي تحت خلا با فرمت PDF با ظرفیت 64800مترمربع

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی پوشش دهی الکترواستاتیکی با فرمت PDF با ظرفیت 600تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد پوشال كولر با فرمت PDF با ظرفیت 600تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید لباس نظامی پنبه-نایلون با فرمت PDF با ظرفیت 325000دست

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پوشاک محافظ در برابر مواد شیمیایی با فرمت PDF با ظرفیت 325000دست

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پوشاک محافظ در برابر حرارت با فرمت PDF با ظرفیت 325000دست

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پوشاک ضد میکروب(آنتی باکتریال) با فرمت PDF با ظرفیت 470000دست

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پوشاک ضد تعریق با فرمت PDF با ظرفیت 27000دست شمال کاپشن و شلوار

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پوشاک ضدآب با استفاده از محصولات نانو با فرمت PDF با ظرفیت پیشنهادی 200000عدد

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تزیینات داخلی واگن مسافری قطار با فرمت PDF با ظرفیت تولید 100واگن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی پنبه پاک کنی با ظرفیت 3456000 کیلوگرم با فرمت WORD

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی واحد پنبه پاک کنی با ظرفیت 3500تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پنبه هيدروفيل با ظرفیت 400تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پمپ و متعلقات چاه های عمیق با ظرفیت 30000عدد در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید انواع پمپ و متعلقات چاه عمیق با ظرفیت تولید 4000عدد در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پمپ و شیر هیدرولیک با ظرفیت 10000 دستگاه پمپ و 50000 دستگاه شیر هیدرولیک با فرمت PDF

200,000ريال

طرح توليدی و مطالعات امکان سنجی تولید پمپهاي هيدروليک با ظرفیت 24000عدد در سال با فرمت WORD

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پمپ هیدرولیک ماشین آلات راهسازی با ظرفیت 10هزار عدد با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید انواع پمپ گازوئیل با ظرفیت 50000عدد در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد پمپ هاي سانتريفيوژ با ظرفیت 4320با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پودر کربنات کلسیم میکرونیزه با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پمپ ترمز خودرو با ظرفیت 100000عدد با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی پمپ انتقال بتن با ظرفیت 50دستگاه با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد پودر سفيدکننده با ظرفیت 2700تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پلیمر زیست تخریب پذیر بر پایه ی گیاهی با ظرفیت 5400تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پلیمرهاي رنگپذیر با نانوافزودنی ها با ظرفیت 250تن با فرمتPDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پلی وینیل الکل با ظرفیت تولیدی 10000تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پلی اورتان ترموپلاستیک نسوز با کاربرد در روکش سیم و کابل با ظرفیت 500تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پلی اکریلیک اسید با ظرفیت 5000تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پلی استر مقاوم جهت بسته بندی با ظرفیت 500تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی پلی استر پلی ال با ظرفیت تولیدی 9000تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی پلی استایرن مقاوم با ظرفیت تولیدی 2000تن با فرمتPDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی پلی استایرن انبساطی با ظرفیت 2000تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پلي استال2(POM)با ظرفیت 20000تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پلی استال با ظرفیت تولیدی 20000تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی پلی اتيلن سنگين و سبک خطی با ظرفیت تولیدی پلي اتيلن سنگين( 175 هزار تن در سال) و پلي اتيلن سبک خطي( 125 هزار تندر سال)با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولیدپلی اتر پلی ال با فرمت PDFبا ظرفیت تولیدی 7000تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پلوس خودرو با فرمت PDF با ظرفیت تولید 30000 دستگاه

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد پلاستوفوم(2) با فرمت PDF با ظرفیت تولید 3500تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پلاستوفوم با فرمت PDF با ظرفیت تولید 6000تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پلوش و پتو با ظرفیت 800هزار تخته با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پلاستیک خودچسب با ظرفیت 500تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی پمپ های انتقال بتون باظرفیت تولیدی 50دستگاه با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پشم شیشه با ظرفیت 7000تن به صورت WORD

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پشم شویی با ظرفیت 405تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پشم شسته شده با ظرفیت 405تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پشم سنگ با ظرفیت 7000تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی احداث واحد پشم ریسی با ظرفیت 600تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد پری فرم و بطری PETباظرفیت 625تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پروفیل ، تیر آهن و میلگرد کامپوزیتی با ظرفیت اسمی 2304تن در سال و ظرفیت عملی 1843تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پروفیلها و گریتینگ پلیمري با ظرفیت تولیدی 7000تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پروفیل و الوار از ضايعات كشاورزی و پلاستيكی با ظرفیت 2300تن در سال با فرمتPDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پروفیل های دریایی (اکستروژن آلومینیوم) با ظرفیت 450تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پروفیل چوب پلاستیک (1) با ظرفیت تولید عملی 60560 و ظرفیت اسمی 75700مترمربع پروفیل چوب پلاستیک با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد پروفيل چوب پلاستيك (2) با ظرفیت 2300تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پروفیل پلاستیک با ظرفیت تولیدی 770هزار عدد با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پتوی پشمی با ظرفیت تولید 195هزار تخته در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید لامپ فوق کم مصرف LED با ظرفیت تولید سالیانه 70000 عدد فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعه امکان سنجی مقدماتی طرح تولید آکرولئین با ظرفیت تولید سالیانه 20 هزار تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی ومطالعات امکان سنجی تولید آزبست با ظرفیت تولید سالیانه 5000 تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید آجر نما پرسی با ظرفیت تولید سالیانه 20000 قالب با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید آجر نما ماشینی با ظرفیت تولید سالیانه 36000 قالب با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پرژکتور و نور افکن با ظرفیت 100000عدد به صورت WORD

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پرمنگنات پتاسیم با ظرفیت تولید 3600تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پرلیت منبسط و مصالح ساختمانی سبک با ظرفیت تولیدی 5000تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پتوی ابریشمی با ظرفیت 85000تخته با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید آجر نسوز با ظرفیت تولید سالیانه آجر نسوز آلومینی 10000 تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید آجر نسوز دولومیتی با ظرفیت تولید سالیانه 10000 تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید آجر سیسیلی (شاموتی) با ظرفیت تولید سالیانه4000 تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید آجر سفالی با ظرفیت تولید سالیانه آجر سفال 30000 عدد با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید آجر سفالی تیغه ای با ظرفیت تولید سالیانه 30 میلیون عدد با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پالت پلاستیکی یک تکه با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پاکت هاي کاغذی چند لایه با ظرفیت تولید 40میلیون عدد با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پاکت کاغذی چند لایه با ظرفیت 12میلیون عدد در سال به صورت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پاکت سیمان و گچ با ظرفیت تولید 8000تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پاکت سیمان با ظرفیت تولید 40 میلیون عدد در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد پاكت سيمان با ظرفیت تولید 36میلیون عدد در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پارکت با ظرفیت تولید 150000مترمربع در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پارچه با استفاده از فناوری نانو با ظرفیت تولید 800تن در سال به صورت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی تولید انواع آجر ساختمانی با تکنولوژي روز با ظرفیت تولید سالیانه 40.000.000 عدد با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پارافین کلره با ظرفیت تولید 1000تن به صورت فایل PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد پارافين صنعتی با ظرفیت 2000تن در سال به صورت فایلPDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید بی کربنات آمونیوم با ظرفیت تولید 1000تن ، به صورت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید بویه های صیادی (1) با ظرفیت تولید 3000تن در سال به صورت فایل PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد بويه های صيادی (2) با ظرفیت 500تن در سال با فرمت PDF

200,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد بوژی ريخته گری با ظرفیت تولید 800بوژی به صورت WORD

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امكان سنجي طرح تولید آجر پرلیتی با ظرفیت تولید سالیانه 30000000 قالب با فرمت PDF

200,000ريال

گزارش امكان سنجي طرح توليد آبگرمکن نفتي با ظرفیت تولید سالیانه ٢٤٠٠٠ دستگاه در سال با فرمت Word

200,000ريال

گزارش امكان سنجي طرح توليد آبگرمکن گازي با ظرفیت تولید سالیانه ٣٢٠٠٠ دستگاه در سال با فرمت Word

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید انواع بلبرینگ و رولبرینگ به صورت فایل PDF

100,000ريال

طرح توجیهی ,و مطالعات امکان سنجی تولید پارچه ضد آب(شمعی) به صورت فایل PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پارچه خود تميز كن و ضد باكتري با ظرفیت 600تن در سال به صورت فایل PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید انواع پارچه حلقوی به صورت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پرده ای راشل ژاکارد با ظرفیت تولید510تن محصول به صورت فایل PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی پارچه بافی با فرمت PDF

200,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی پارچه بافي به صورت WORD

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید الیاف از چای با ظرفیت تولید سالیانه 3000 تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعه امکان سنجی تولید الیاف پلی پروپیلن با ظرفیت تولید سالیانه 10000 تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکانسنجی تولید الیاف پلی استر با ظرفیت تولید سالیانه 6000 تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید الیاف پلی استر توخالی با ظرفیت تولید سالیانه: 5500 تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پارچه مخمل با ظرفیت تولید 400تن در سال به صورت فایل PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پارچه ابریشمی خام با ظرفیت تولید 350000مترمربع پارچه خام به صورت فایل PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد پارتيشن با ظرفیت 16000مترمربع در سال به صورت فایل PDF

100,000ريال

طرح توجیهی تولید الیاف پلی اتیلن با ظرفیت تولید سالیانه 9000 تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی تولید الیاف PET با ظرفیت تولید سالیانه 4000 تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید نرمال پارافین با ظرفیت 45000تن محصول به صورت فایل PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید محلول بلودومتیل با ظرفیت تولید 50تن در فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید انواع بلندگوی کامپیوتر (اسپیکر) با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید انواع بلبرینگ و رولبرینگ با ظرفیت تولید 300تن در سال به صورت فایل PDF

100,000ريال

طرح توجیهی توليد الكل از ملاس با ظرفیت تولید سالیانه 1000000 با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی پروژه ی تولید الکل خرما با ظرفیت تولید سالیانه 300000 لیتر با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی مطالعه امکان سنجی طرح تولید الکل خرما با ظرفیت تولید سالیانه 30000 لیتر با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید بگ فیلتر نانو با ظرفیت 960تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید بطري پلاستیکی با ظرفیت پیشنهادی 1000تن در سال به صورت فایلPDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید بشکه هاي فلزي با ظرفیت 300هزار عدد در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید بشکه فلزی با ظرفیت 200000عدد در سال با فرمت PDF

100,000ريال

مطالعه امکان سنجی طرح تولید الکل برنج با ظرفیت تولید سالیانه 30000 لیتر با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی تولید الکل از ملاس چغندر قند با ظرفیت تولید سالیانه 1350000 بطری فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی تولید الکل (اتانول) سوختی با ظرفیت تولید سالیانه 4500000 لیتر با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی تولید انواع الکترود و سیم لحیم باظرفیت تولید سالیانه 3000 عدد با فرمت PDF

200,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد بست های فلزیWORD با ظرفیت 800 تن در سال

200,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی WORD با ظرفیت تولید 50000جفت

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد برس سر و شانه پلاستيکي با ظرفیت تولیدی 1 میلیون عدد با فرمتpdf

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی بخور اکالیپتوس با فرمتPDFبا ظرفیت تولید 50تن

200,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی بخور اکالیپتوس WORD

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی مقدماتی بافندگی پارچه پنبه ای با فرمت PDF با ظرفیت 2300 هزار نفر

200,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی بافندگی پارچه پنبه ای و الیاف مصنوعی WORD

100,000ريال

طرح توجیهی تولید الکترود دریایی با ظرفیت عملی تولید سالیانه 2400 تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و گزارش امکان سنجی تولید الکترود دریایی با ظرفیت تولید سالیانه 3000 تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی تولید الکترود دریایی با ظرفیت تولید سالیانه 3000 تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی (مطالعات امکان سنجی) تولید الکترود جوشکاری با ظرفیت تولید سالیانه 1350 تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی تولید البسه معطر با استفاده از نانوفناوري با ظرفیت تولید سالیانه 540 تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و گزارش امکان سنجی تولید البسه ی چرمی(کاپشن، کت،پالتو،کلاه،کمربند، دستکش) با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و گزارش امکان سنجی طرح تولید اگزوز خودرو با ظرفیت تولید سالیانه 42500 عدد با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی مطالعه امكان سنجي استحصال اكسيد منيزيم از آب دريا با ظرفیت تولید سالیانه 10000 تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی پروژه امکان سنجی طرح تولید اکسید کروم با ظرفیت تولید سالیانه 250 تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی تولید اکسید روی با ظرفیت تولید سالیانه 500 تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی مطالعه امکان سنجی طرح تولید آکرولئین با ظرفیت پیشنهادي طرح 20 هزار تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی مطالعات امكان سنجي طرح توليد اكتوات هاي فلزي با ظرفیت تولید سالیانه 1500 تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی تولید افزودنی تحمل فشار (EP) با ظرفیت تولید سالیانه 600 تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی تولید افزودنی های پلیمری از نوع پایدارکننده های حرارتی بر پایه اپوکسی و مواد کاهنده ویسکوزیته با فرمت PDF

100,000ريال

مطالعات امکان سنجی تولید افزودنی هاي بتون براي افزایش سرعت گیرش و حفظ کیفیت با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی (مطالعات امکان سنجی) تولید افزودنی اصلاح کننده ی آسفالت با ظرفیت تولید سالیانه 20000 تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید باتري شارژي خورشیدي تلفن همراه با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی (مطالعات امكانسنجي) طرح توليد اسيد فسفريك با ظرفیت 50 هزار تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید باتری خشک خودرو با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی (مطالعات امكان سنجي) طرح تولید اسيد فسفريك با ظرفيت ٥٠٠٠٠ تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید باتری لیتیوم با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی مطالعه امکان سنجی طرح تولید اسید فرمیک با ظرفیت تولید سالیانه 20 هزار تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی مطالعات امكان سنجي طرح توليد اسيد سولفوريك با ظرفیت تولید سالیانه 20000 تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی تولید اسیدهای چرب با ظرفیت تولید سالیانه 22500 تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی مطالعات امکانسنجی تولید اسید بنزوئیک با ظرفیت تولید سالیانه 22650 تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی مطالعه امکان سنجی طرح تولید اسید آمینورکسی با ظرفیت تولید سالیانه 1000 تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی مطالعه امکان سنجی طرح تولید اسید آدیپیک با ظرفیت تولید سالیانه 68 هزار تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید اسکوتر برقی با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی امکان سنجی تولید استئارات کلسیم با ظرفیت ۱۰۰۰ تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی تولید استون با ظرفیت 200 تن سالانه با فرمت PDF

100,000ريال

مطالعات امکان سنجی طرح استرهاي انیدریک با ظرفیت پیشنهادي 30000 تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی تولید استرهای اسید استیک با ظرفیت ۱۲۰۰ تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی- مطالعات امکان سنجی تولید استارت مهتابی با ظرفیت : 2000000 عدد با فرمت Word

100,000ريال

طرح توجیهی تولید استاتور با ظرفیت 126000 عدد در سال با فرمت word

100,000ريال

طرح توجیهی کسب و کار تولید استات سلولز با ظرفیت تولید سالیانه 870 تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

دانلود طرح توجیهی مطالعات امكان سنجي طرح توليد اسپري حشره كش با ظرفیت تولید سالیانه 3 ميليون عدد در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی (گزارش کامل و قابل ویرایش از مطالعه فنی و اقتصادی ) تولید اسپری حشره کش با فرمت Word

100,000ريال

طرح توجیهی (مطالعات امکان سنجی) تولید اسانس های طبیعی و صنعتی 127 صفحه با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امكانسنجي طرح تولید اسانس های صنعتی در 69 صفحه با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی گزارش امکان سنجی تولید احجام و آیتم هاي دکوري با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی گزارش امکان سنجی تولید اتصالات لوله های گاز رسانی (با عملیات کوره ای و پرسی) با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی فنی اقتصادی تولید ابزار های صیادی در 67 صفحه با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و امکانسنجی فنی اقتصادی تولید ابزارهای صیادی در ظرفیت 300 تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید ابزار های سایشی و برشی با پوشش های الماس میکرونی و نانو الماس در ظرفیت تولید سالیانه 2000 قطعه با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی امكان سنجي ابزار دقيق آزمايشگاهي (فاصله ياب ليزري) با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی ایجاد واحد آبکاري کروماته براق و سیلیکون فولاد با فرمت PDF

100,000ريال

دانلود طرح توجیهی مطالعات امكان سنجي طرح توليد آبكاري قطعات پلاستيكي با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات پیش امکان سنجی فنی اقتصادی احداث کارخانه فرآوری و بسته بندی آبزیان با فرمت PDF

200,000ريال

طرح توجیهی (مطالعات امکان سنجی) تولید دستگاه آبمیوه گیری در 94 صفحه با فرمت Word

100,000ريال

طرح توجیهی (امکان سنجی فنی-اقتصادی) احداث آب شیرین کن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی (مطالعه امکان سنجی) تولید آب شیرین کن های تبخیری و خورشیدی با فرمت PDF

200,000ريال

طرح توجیهی و گزارش امكان سنجي طرح توليد آبسردکن با فرمت Word

100,000ريال

طرح توجیهی فنی اقتصادی و مطالعات امکان سنجی تولید آب باطری با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و گزارش امکان سنجی تولید آب اکسیژنه در استان همدان با فرمت PDF

100,000ريال

دانلود طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید آب مقطر و آب اسید با فرمت Word قابل ویرایش

100,000ريال

طرح توجیهی (امکان سنجی) تولید لامپ LED فوق کم مصرف با فرمت PDF در 114 صفحه

200,000ريال

طرح توجیهی تولید پودر لاستیک از لاستیک مستعمل با تکنولوژی برتر