Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی کارخانه دولومیت کلسینه شده با فرمتPDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید انواع دوغاب میکرونیزه با فرمتPDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پودر نانوسیلیس با فرمتPDFبا ظرفیت اسمی 1500تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی احداث واحد تولید پودرهای میکرونیزه معدنی با فرمتPDFبا ظرفیت 12000تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پودرهای معدنی با فرمتPDF با ظرفیت 100هزار تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید خاک رس فعال با فرمتPDF با ظرفیت سالیانه 5400تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید تیتان با فرمت PDF با ظرفیت 6000تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تري كلسيم فسفات با فرمت PDF با ظرفیت 15000تن

100,000ريال

طرح توجیهی ومطالعات امکان سنجی تولید پوکه و کلوخه های سبک شده با فرمت PDF با ظرفیت 50000مترمکعب در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پودر تالک با ظرفیت 1000تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید بنتونیت فعال با ظرفیت تولید5000تن محصول بنتونیت فعال به صورت فایل PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی بسته بندي انواع مصالح با ظرفیت 40000تن در سال به صورت فایل PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید بتون آماده با فرمت PDF با ظرفیت تولید سالیانه 90000مترمکعب

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید بتن سبکAAC با فرمت PDF با ظرفیت 45000مترمکعب

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی با فرمت PDF با ظرفیت4500مترمکعب

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید بتن آماده با قابلیت پاشش در ارتفاع با فرمت PDF

100,000ريال

مطالعات امکان سنجی و طرح توجیهی فرآوری و دانه بندی باریت با ظرفیت بالای 2000تن در روز با فرمت PDF در 95 صفحه

100,000ريال

طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی تولید اسلب (سنگ مصنوعی) با ظرفیت تولید سالیانه 160000 مترمربع سنگ با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی تولید اسلب از پودر سنگ با فرمت PDF