Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید روغن زیتون (2) با فرمتPDF باظرفیت 6000تن مواداولیه

200,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید روغن زيتون با فرمتWORD

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید روغن زیتون تصفیه شده با فرمتPDF با ظرفیت 6000تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی بسته بندي و فرآوري روغن زيتون با فرمتPDF با ظرفیت 8100تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید و بسته بندي روغن حیوانی با فرمت PDF با ظرفیت 400 تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید رنگ خوراکی طبیعی با فرمتPDFبا ظرفیت 150تن در سال

10,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید رب فلفل با فرمتPDF با ظرفیت 600تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید رب زرشک با فرمتPDF با ظرفیت تولیدی 1500تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی دودی و شوركردن ماهی با فرمتPDFبا ظرفیت 500تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید دمنوش های گیاهی و میوه ای گیاهان دارویی فرآوری نشده خوراکی و دارویی با فرمتPDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید دسرهای آماده میوه با فرمتPDFبا ظرفیت 700تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی دستگاه سانتريفيوژدر صنايع غذايی با فرمتPDF با ظرفیت 100 دستگاه

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پوره محصولات باغی با فرمتPDFبا ظرفیت 35000تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پودر و مایع پاستوریزه تخم مرغ با فرمتPDFبا ظرفیت 540تن

200,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی احداث كارخانه پودر و روغن ماهی به صورتWORD

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی احداث واحد تولید پودر و خلال پیاز با فرمتPDF با ظرفیت 200تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی پودر ميوه با فرمتPDFبا ظرفیت 1000تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پودر میوه موز و آلبالو با فرمتPDFبا ظرفیت 1620تن پودر موز و 18تن پودر آلبالو

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پودر میوه جات با فرمتPDFبا ظرفیت 100تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پودرماهی (3)با فرمتPDF با ظرفیت 1500تن پودر ماهی

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پودر ماهی (2) با فرمتPDFبا ظرفیت 500تن پودر ماهی و 70تن روغن ماهی

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پودر ماهی با فرمتPDFبا ظرفیت 7500تن در سال پودر ماهی و 450تن در سال روغن ماهی

200,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پودر گوشت با فرمتWORDبا ظرفیت 143هزار تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد پودر گوشت و روغن صنعتی با فرمتPDFبا ظرفیت 850تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پودر گوجه فرنگی(3)با فرمتPDFبا ظرفیت 4000تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پودر گوجه فرنگی (2) با فرمتPDFبا ظرفیت 333/333 تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پودر گوجه فرنگی با فرمتPDFبا ظرفیت پودر گوجه فرنگی 350تن در سال و تفاله به ظرفیت 1000تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پودر کیک با فرمتPDFبا ظرفیت 180تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی پوست گیری و بسته بندی آجیل و خشکبار با فرمتPDF با ظرفیت 1600تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد پوره ميوه جات و مركبات با فرمتPDF با ظرفیت 800تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید خوراک آبزیان با فرمتPDFبا ظرفیت 14400تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید خوراک آبزیان با روش اکسترودر با فرمتPDF با ظرفیت 12000تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی خمیرمایه از ملاس با فرمتPDF با ظرفیت 540تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد خمير مایه از ملاس با فرمتPDF با ظرفیت 540تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید خمیر پیتزا با فرمتPDF با ظرفیت 2700تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی خشک کن مواد غذایی با فرمتPDF با ظرفیت 50دستگاه

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی چیپس میوه بسته بندی شده با فرمتPDF با ظرفیت 480تن

200,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید چيپس ميوه جات با فرمتWORD

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید چیپس سیب زمینی با فرمتPDF با ظرفیت 800تن

200,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید چيپس سيب زمينی با فرمتWORD

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید چای سبز سرد با فرمتPDF با ظرفیت 1928هزار لیتر

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید چای کیسه ای با منشا گیاهان دارویی با فرمتPDF ظرفیت 1000تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید چای کیسه ای با منشا گیاهان دارویی با فرمتPDF با ظرفیت 100تن

200,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید چای با فرمتWORD با ظرفیت 1000تن چای بازفراوری شده

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تصفیه انواع روغن خام نباتی با فرمت PDF با ظرفیت 100هزار تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد و تصفيه روغن ماهی خوراكی با فرمت PDFبا ظرفیت 200تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی بسته بندی تی بک گياهان دارويی با فرمتPDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید غذای آماده (با تاکید بر فرآورده های مرغ و ماهی )با فرمت PDF با ظرفیت 8500تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد پياز خشك آماده طبخ با فرمت PDF با ظرفیت 160تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پودر تخم مرغ با ظرفیت 799تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پنیر با عطر و طعم بهبودیافته با ظرفیت 500تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولیدپودر سیب پیاز و سیب زمینی با ظرفیت 1600تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پودر سیب زمینی با ظرفیت تولیدی 720000هزار کیلوگرم در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پودر تخم مرغ با ظرفیت 500تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پلی پروپیلن یا پلی اتیلن ضد نفوذ گاز به ویژه اکسیژن براي ارتقاء بسته بندي صنایع غذایی با فرمت PDF با ظرفیت تولیدی 200تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پنیرUFبا ظرفیت تولیدی 2100تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پنیر پیتزا با ظرفیت تولیدی 240تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پکتین از پوست مرکبات وسیب باظرفیت تولید 4000تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد پكتين از ضايعات ميوه و مركبات با ظرفیت تولید 80تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید انواع آرد با درجات مختلف با ظرفیت تولید سالیانه: 120000 تن با فرمت PDF

200,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی پرورش میگو با ظرفیت 900تن میگو به صورت WORD

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی پرورش و بسته بندی کبک با ظرفیت تولیدی 100تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پروتئین سویا با ظرفیت تولید 7200تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید بیکینگ پودر و نمک های فسفاته با ظرفیت تولید 40تن به صورت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد انواع بيسکویت و ویفر با ظرفیت تولید 15000تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید بیسکوییت و ویفر با جایگزینی قندمایع خرما به جای شکر با ظرفیت تولیدی 20000تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امكان سنجي طرح توليد آبميوه با قطعات ميوه با ظرفیت تولید سالیانه 8600 تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی بسته بندي ميوه با ظرفیت 10000تن در سال به صورت فایل PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی بسته بندی میوه و سبزیجات به روش انجماد به صورت PDF

200,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی بسته بندی موادغذایی با ظرفيت بسته بندی9988 تن حبوبات ، ادویه جات ،غلات و سبزیجات خشک در سال WORD

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی احداث واحد صنعتي بسته بندي گوشت قرمز و گوشت مرغ وماهي به صورت فایل PDF

200,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی احداث واحد صنعتي بسته بندي گوشت قرمز و گوشت مرغ وماهي به صورت فایل word

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی بسته بندی عسل با ظرفیت تولیدی 400تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی بسته بندي انواع سبزي خشک با ظرفیت تولیدی 400تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی بسته بندي خشكبار با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی فني و اقتصادي بسته بندی خرما و قند مايع ظرفیت تولید سالیانه 3000تن خرما و 1500تن کمپوست با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی بسته بندی آب هويج با ظرفیت 4000تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید بستنی با فرمت PDF

200,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید بستنی با ظرفیت 880تن در سال WORD

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد بستنی رژيمی با ظرفیت 1600تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید بستنی (چوبی ،لیوانی ،قیفی ) با ظرفیت 10میلیون عدد در سال (معادل 880 تن ) با فرمتPDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد انواع بستنی پاستوریزه با فرمت PDF با ظرفیت سالانه 7800 تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید بتاکاروتن با فرمت PDF با ظرفیت عملی 81000 کیلوگرم در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید بتاکاروتن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی تولید الاگیک اسید از ضایعات انار با کاربرد پزشکی دارای ظرفیت تولید سالیانه 1000 کیلوگرم با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی تولید اسید لاکتیک از آب پنیربا ظرفیت تولید سالیانه 500 تن با فرمت PDF

200,000ريال

طرح توجیهی (مطالعات امکانسنجی) تولید اسيد فسفريك با ظرفیت تولید سالیانه 10 هزار تن با فرمت Word

100,000ريال

طرح توجیهی (مطالعات امکانسنجی) تولید اسيد فسفريك با ظرفیت تولید سالیانه 10 هزار تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی مطالعات امکان سنجی توليد اسيد سيتريك با ظرفيت پيشنهادي 1600 تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی مطالعه امکان سنجی طرح تولید اسنک برنج با ظرفیت تولید سالیانه 150 تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی ( مطالعات امکانسنجی ) خشک کردن و تولید مواد حد واسط (تولید اسانس) گیاهان دارویی با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید اسانس گياهان دارويی با ظرفیت تولید سالیانه 20000 تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد و بسته بندی اسانس گياهان دارويی با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی (مطالعات امکان سنجی) تولید اسانس های گیاهی با ظرفیت تولید 6 تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی فنی اقتصادی تولید اسانس اکالیپتوس با فرمت PDF

200,000ريال

طرح توجیهی و امکان سنجی فنی اقتصادی تولید آب نیشکر با فرمت Word

100,000ريال

طرح توجیهی و امکان سنجی فنی اقتصادی تولید آب نیشکر با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی فنی اقتصادی و مالی (مطالعات امکان سنجی) تولید آب معدنی با فرمت PDF

200,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید آب معدنی با توان اشتغال زایی 34 نفر با فرمت Word

100,000ريال

طرح توجیهی آب معدنی ویتامینه با ظرفیت 100 میلیون لیتر در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی فنی اقتصادی و مالی (مطالعات امکان سنجی) تولید آب معدنی طعم دار با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی (مطالعات امکانسنجی) تولید آب معدنی با فرمت PDF

200,000ريال

طرح توجیهی (مطالعات امکانسنجی) تولید آب معدنی با فرمت Word