Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی خدمات رنگرزی، چاپ و تکمیل پارچه با فرمت PDF با ظرفیت 3000 تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی ایجاد مرکز خدمات دامپزشکی (کلینیک دامپزشکی) با فرمتPDF با ظرفیت سالانه 100هزار آزمایش

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی احداث تصفيه خانه فاضلاب مسکن مهر شهرك مسکن مهر پيامبر اعظم بندرعباس به روش BOT با فرمت PDF با ظرفیت ایجاد تصفیه خانه فاضلاب برای جمعیت 52500 نفر

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی پیست اسکیت پارک شهر با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی احداث پارکینگ طبقاتی با ظرفیت سالیانه 1600دستگاه خودرو در روز به صورت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی فنی و مالی اقتصادی احداث برج IT یزد با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی اصلاح ساختار شبکه توزیع جهت کاهش تلفات در شهر بندرعباس با ظرفیت صرفه جویی در 255 میلیون کیلووات ساعت برق در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی (مطالعات امکان سنجی) اصلاح ساختار شبکه توزیع جهت کاهش تلفات با فرمت PDF