Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید ذغال از ضایعات چوب(2) با فرمتPDFبا ظرفیت 400تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد ذغال از ضايعات چوب با فرمتPDFبا ظرفیت 300تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پودر زغال از سبوس گندم و برنج با ظرفیت 405تن با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی احداث پمپ بنزین و مجتمع خدمات رفاهی در فرودگاه بین المللی بندرعباس با ظرفیت با فرمت WORD

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید پروفیلUPVC با ظرفیت 5500تن در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی احداث پالایشگاه تولید بنزین با ظرفیت 110000تن بنزین در سال با فرمت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید بیوگازوئیل با ظرفیت 300000لیتر در روز به صورت PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید بریکت از زغال سنگ جهت استفاده در تامین سوخت و تولید انرژی با فرمت PDF با ظرفیت 300تن در سال

100,000ريال

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح توجیهی تولید بالاست الکترونیکی با فرمت PDF

100,000ريال

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح توجیهی توليد باک سوخت پليمری با فرمت PDF با ظرفیت تولیدی 1500تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی توليد انواع باطري، پيل و سلول هاي خورشيدي با فرمت PDF با ظرفیت 300000دستگاه