Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

طرح توجیهی تولید بریکت از زغال سنگ جهت استفاده در تامین سوخت و تولید انرژی با فرمت PDF

طرح توجیهی تولید بریکت از زغال سنگ جهت استفاده در تامین سوخت و تولید انرژی با فرمت PDF

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید بریکت از زغال سنگ جهت استفاده در تامین سوخت و تولید انرژی با فرمت PDF در 48 صفحه با ظرفیت 300تن در سال

نام محصول 
محصول مورد بررسی بریکت حاصل ذغال سنگ پودري بوده که در فرهنگ فارسی به آن ذغال فشرده نیز گفته
می شود .به طور کلی ذغال ماده اي اسفنجی و سیاه است و تقریبا می توان آن را کربن خالص نامید اما در
بریکت به غیر از کربن مواد افزودنی دیگري مانند نشاسته نیز وجود دارد .کد آیسیک محصول مورد نظر با عنوان
بریکت وسوختهاي جامد شده ازذغال سنگ 10120000 می باشد .
بریکت یا همان ذغال فشرده را می توان از ضایعات چوب یا ضایعات ذغال سنگ و یا پودر هاي مواد سوختی و یا
از ذغال هاي شکسته مانده در کارخانجات بسته بندي ذغال تهیه کرد .
بریکت یک سوخت ساختگی است که از خاکه مواد سوختی و یک ماده چسبنده اي که به منزله سیمان عمل
می کند ترکیب یافته و بیشتر به مصرف سوخت دیگ هاي بخار و در بعضی لوکوموتیوها به کار می رود؛ به ویژه
در نقاطی که چندان دسترسی به سوخت هاي بهتر نباشد. ماده سوختنی بریکت ممکن است خاکه زغال سنگه
خاکه کک خاك اره و یا زغال قهوه اي و نارس و یا مخلوطی از آنها باشد. ماده چسبنده معمولاً قیر اسفالت
ملاس چغندر آرد و نشاسته هاي ارزان صنعتی می باشد. ذغال فشرده یا زغال قالبی، رایج ترین نوع بریکت
سوختی است که با گرد ذغال چوب ساخته میشود .

موارد کاربرد     مصرف در کوره ها و صنایع مرتبط دیگر

مواد اولیه مصرفی عمده       پودر ذغال سنگ و پودر چوب و ضایعات

اشتغال زایی (نفر)    21

زمین مورد نیاز (متر مربع)      5500

میزان مصرف سالانه مواد اولیه اصلی     350 تن

سرمایه ثابت     4219میلیون ریال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید بریکت از زغال سنگ جهت استفاده در تامین سوخت و تولید انرژی با فرمت PDF در 48 صفحه با ظرفیت 300تن در سال