Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

طرح توجیهی تولید ذغال از ضایعات چوب(2) با فرمتPDF

طرح توجیهی تولید ذغال از ضایعات چوب(2) با فرمتPDF

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید زغال از ضایعات چوب(2) با فرمتPDFبا ظرفیت 400تن در سال در 97 صفحه

زغال چوب از زمانهای پیش از تاریخ تولید شده است، نخست در گودالها و بعدها در کوره ها. پیش از پایان

قرن هجدهم از قرع های آهن استفاه نمی شدند. در قرع ها، اسیداستیک و محصول فرعی متانول

می توانستند در مقادیر بیشتر بازیافت شوند. با این وجود وقتی این محصولات فرعی می توانستند تولید

شوند، بازیافت آنها مقرون به صرفه نبود.

در اصل، زغال چوب به عنوان یک سوخت بدون دود و بدون بو برای گرم کردن و پخت و پز استفاده می شد

و هنوز امروزه برای این منظورها و توسط مردم کشورهای توسعه نیافته پوشیده از درخت استفاده می شود.

در صنعت، زغال چوب در ذوب فلزات استفاده می شود. به علاوه، زغال چوب برای تولید کربن فعال شده و

غذاهای بریان شده استفاده می شود.

ظرفیت طرح 400تن در سال

زمین 1500مترمربع

اشتغالزایی 22نفر

سرمایه ثابت4348.7 میلیون ریال

سرمایه در گردش 1222.1 میلیون ریال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید زغال از ضایعات چوب(2) با فرمتPDFبا ظرفیت 400تن در سال در 97 صفحه