Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید تسمه بسته بندی از بطری های ضایعاتی پت با فرمت PDF با ظرفیت تولیدی 3000تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید بطری شيشه ای از خرده شيشه به صورت فایلPDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح بازيافت فيلترهاي روغني خودرو با فرمت PDFبا ظرفیت 50000تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی مقدماتی بازیابی و رسیندگی پشمی به صورت فایل PDF با ظرفیت 500تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح بازیافت ظروف پلاستیکی با فرمت PDF با ظرفیت 1000تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی بازیافت ضایعات صنایع سنگ با فرمت PDF با ظرفیت عملی 450000مترمربع در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی طرح بازيافت ضايعات سنگی به صورت فایل PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح بازیافت ضایعات EVA با فرمت PDF با ظرفیت 5000 تن در سال

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی بازیافت شیشه به صورت فایل PDF

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی بازیافت روی و آلمینیوم از ظروف آبمیوه با فرمت PDF

100,000ريال

مطالعات امکان سنجی طرح توجیهی مقدماتی احداث واحد بازیافت پارچه های ضایعاتی و پوشاک مستعمل با فرمت PDF با ظرفیت 4700 تن

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی مقدماتی بازیافت انواع مختلف آلیاژبا ظرفیت عملی1875 تن در سال با فرمت PDF

200,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید بازیابی نقره از فیلم و محلول ظهور فیلم به صورت فایل word

100,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح بازيابي نقره از فيلم و محلول هاي ظهور فيلم عكاسي و راديولوژي (Silver Recycling) با ظرفیت 750 كيلوگرم نقره در سال به صورت فایل PDF

200,000ريال

طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی تولید بازیابی ضایعات پلاستیکی به صورت فایل WORD در 44 صفحه

100,000ريال

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید بازیابی ضایعات پلاستیک ((PET)) در 46صفحه به صورت فایل pdf با ظرفیت تولیدی 6000تن در سال