تمامی طرحهای تهیه شده توسط این شرکت، با ضمانت پذیرش کامل توسط ارگانهای مربوطه ارائه میشوند. از آنجاییکه مهندسان و کارشناسان این شرکت طرح های توجیهی را براساس سرفصلهای شبکه بانکی کشور و اداره جات مختلف دولتی و ارگانهای مربوطه تهیه و تدارک می نمایند، با احتمال بیش از 90% در همان دفعه اول که طرح توجیهی را به ارگان مربوطه ارائه نمایید، پذیرفته می شود. اما از آنجاییکه طرح های توجیهی توسط کارشناسان ارگانها بررسی و اظهار نظر می گردد، 10% احتمال جهت تغییرات و اصلاحات در نظر گرفته شده است. در این مورد شرکت سبزاندیشان صنعت آنقدر از طرح های ارائه شده پشتیبانی و دفاع یا اصلاح می نماید تا طرح از طرف شما در ارگان مربوطه پذیرفته شود.

 

ضمناً طرح های توجیهی تهیه شده توسط این شرکت دارای گارانتی مادام العمر می باشد. این یعنی اینکه تا هروقتی در آینده که طرح را به هر ارگان و سازمان ارائه نمایید، جهت پذیرش آن تغییرات و اصلاحات لازم توسط کارشناسان ما انجام می گردد.